Lo cúm tấn công dịp Tết Nguyên đán, Bộ Y tế họp khẩn

Các bệnh viện sẵn sàng trực trong Tết Nguyên đán
Các bệnh viện sẵn sàng trực trong Tết Nguyên đán