Liên tiếp phát hiện thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quảng cáo

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quảng cáo. Ảnh minh hoạ của Cục An toàn thực phẩm.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quảng cáo. Ảnh minh hoạ của Cục An toàn thực phẩm.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quảng cáo. Ảnh minh hoạ của Cục An toàn thực phẩm.
Lên top