Liên tiếp cứu nạn thuyền viên nước ngoài bị nạn trên biển

Lực lượng chức năng chuyển thuyền viên người Philippines bị nạn từ tàu SAR27-01 lên bờ đi cấp cứu. Ảnh: Phương Linh
Lực lượng chức năng chuyển thuyền viên người Philippines bị nạn từ tàu SAR27-01 lên bờ đi cấp cứu. Ảnh: Phương Linh
Lực lượng chức năng chuyển thuyền viên người Philippines bị nạn từ tàu SAR27-01 lên bờ đi cấp cứu. Ảnh: Phương Linh
Lên top