Liên tiếp cấp cứu ca bệnh bị máy bóc gỗ lột da

Nạn nhân N.V.Đ bị máy lột gỗ lột hết da vùng ngực
Nạn nhân N.V.Đ bị máy lột gỗ lột hết da vùng ngực
Nạn nhân N.V.Đ bị máy lột gỗ lột hết da vùng ngực
Lên top