Lên mạng mua thuốc nổ tự làm pháo, cậu bé lớp 9 phải cắt cụt bàn tay

Bàn tay dập nát do làm pháo.
Bàn tay dập nát do làm pháo.
Bàn tay dập nát do làm pháo.
Lên top