Lễ hội Xuân hồng giúp hàng ngàn người bệnh có cơ hội sống

Hội thanh niên Vân động hiến máu Hà Nội tham gia diễu hành tại Lễ hội Xuân hồng sáng 10.3
Hội thanh niên Vân động hiến máu Hà Nội tham gia diễu hành tại Lễ hội Xuân hồng sáng 10.3
Hội thanh niên Vân động hiến máu Hà Nội tham gia diễu hành tại Lễ hội Xuân hồng sáng 10.3
Lên top