Lấy sỏi san hô phân nhánh phức tạp trong toàn bộ thận của nữ bệnh nhân

Sỏi thận được lấy ra.
Sỏi thận được lấy ra.
Sỏi thận được lấy ra.
Lên top