Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lây nhiễm lao phổi vẫn là thách thức lớn của ngành y tế