Lấy lại dáng đứng cho người đàn ông gãy gập lưng suốt 22 năm

Bệnh nhân N.V.T trước khi phẫu thuật. Ảnh: Thúy Ngọc.
Bệnh nhân N.V.T trước khi phẫu thuật. Ảnh: Thúy Ngọc.
Bệnh nhân N.V.T trước khi phẫu thuật. Ảnh: Thúy Ngọc.
Lên top