Lấy huyết khối trong lòng mạch máu cứu bệnh nhân đột quỵ não

Máy chụp cắt lớp điện toán MSCT64.
Máy chụp cắt lớp điện toán MSCT64.
Máy chụp cắt lớp điện toán MSCT64.