Lấy huyết khối trong lòng mạch máu cứu bệnh nhân đột quỵ não

Máy chụp cắt lớp điện toán MSCT64.
Máy chụp cắt lớp điện toán MSCT64.