Lấy chiếc xương cá dài 6cm nằm trong tá tràng người bệnh

Các bác sĩ nội soi lấy ra dị vật là xương cá dài 6cm cho người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ nội soi lấy ra dị vật là xương cá dài 6cm cho người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ nội soi lấy ra dị vật là xương cá dài 6cm cho người bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top