Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lấy bút bi, bật lửa, lò xo... ra khỏi dạ dày bệnh nhân ngáo đá

Số dị vật được bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân.
Số dị vật được bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân.