Lập danh sách bệnh nhân khám tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10.3

Sẽ lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả những người hiện đang có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai.
Sẽ lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả những người hiện đang có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai.
Sẽ lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả những người hiện đang có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai.
Lên top