Lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực phẩm Tết Nguyên đán

Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn vệ sinh trước Tết Nguyên đán
Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn vệ sinh trước Tết Nguyên đán
Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn vệ sinh trước Tết Nguyên đán
Lên top