Lần đầu tiên Việt Nam ghép phổi thành công

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.