Lần đầu tiên thực hiện kỹ thuật xạ hình thận cho trẻ em

Bệnh viện thực hiện kỹ thuật xạ hình thận để đánh giá tình trạng bệnh lý thận tắc nghẽn cho 1 bệnh nhi.
Bệnh viện thực hiện kỹ thuật xạ hình thận để đánh giá tình trạng bệnh lý thận tắc nghẽn cho 1 bệnh nhi.
Bệnh viện thực hiện kỹ thuật xạ hình thận để đánh giá tình trạng bệnh lý thận tắc nghẽn cho 1 bệnh nhi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM