Lần đầu tiên tại VN chia gan người chết não ghép cho 2 bệnh nhân

Ca nhận gan là người lớn đã phục hồi
Ca nhận gan là người lớn đã phục hồi
Ca nhận gan là người lớn đã phục hồi

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top