Lần đầu tiên phẫu thuật thành công ung thư thực quản và đại tràng bằng robot

Lên top