Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng:

Lần đầu tiên nút mạch thành công ở bệnh nhân chửa vết mổ đẻ cũ

Các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng can thiệp nút mạch cho bệnh nhân - ảnh PV
Các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng can thiệp nút mạch cho bệnh nhân - ảnh PV
Các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng can thiệp nút mạch cho bệnh nhân - ảnh PV
Lên top