Lần đầu tiên người Việt có sản phẩm chăm sóc da từ tế bào gốc thực vật

Ông Lê Ngọc Hưng- CMO của Anphagroup tự hào về sản phẩm chăm sóc da từ tế bào gốc thực vật. Ảnh: Hương Giang
Ông Lê Ngọc Hưng- CMO của Anphagroup tự hào về sản phẩm chăm sóc da từ tế bào gốc thực vật. Ảnh: Hương Giang
Ông Lê Ngọc Hưng- CMO của Anphagroup tự hào về sản phẩm chăm sóc da từ tế bào gốc thực vật. Ảnh: Hương Giang
Lên top