Lần đầu tiên dùng robot để phẫu thuật nang ống mật chủ

Các bác sĩ ứng dụng robot cho ca mổ nang ống mật chủ tại Bệnh viện Bình Dân (ảnh K.Q)
Các bác sĩ ứng dụng robot cho ca mổ nang ống mật chủ tại Bệnh viện Bình Dân (ảnh K.Q)
Các bác sĩ ứng dụng robot cho ca mổ nang ống mật chủ tại Bệnh viện Bình Dân (ảnh K.Q)