Lần đầu tiên có bệnh viện cam kết: "Không đậu thai- xin trả lại tiền"

Các bác sĩ của bệnh viện Việt- Bỉ trao đổi, lên phương án điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ của bệnh viện Việt- Bỉ trao đổi, lên phương án điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ của bệnh viện Việt- Bỉ trao đổi, lên phương án điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Lên top