Lần đầu phẫu thuật thành công cho người có túi phình động mạch não

Lên top