HIV:

Làm gì sau khi giẫm phải kim tiêm dính máu nghi nhiễm HIV

Sau khi giẫm phải kim tiêm, không được nặn máu ở vết đâm mà chỉ rửa nhẹ dưới vòi nước, sát trùng, sau đó đến cơ sở y tế trong vòng 24 giờ để khám.
Sau khi giẫm phải kim tiêm, không được nặn máu ở vết đâm mà chỉ rửa nhẹ dưới vòi nước, sát trùng, sau đó đến cơ sở y tế trong vòng 24 giờ để khám.
Sau khi giẫm phải kim tiêm, không được nặn máu ở vết đâm mà chỉ rửa nhẹ dưới vòi nước, sát trùng, sau đó đến cơ sở y tế trong vòng 24 giờ để khám.
Lên top