Lạm dụng BHYT: Đi đẻ ở trạm y tế xã nằm 1 ngày, đẻ ở bệnh viện lớn nằm đến 10 ngày

Sản phụ sinh con ở trạm y tế (Ảnh minh họa)
Sản phụ sinh con ở trạm y tế (Ảnh minh họa)
Sản phụ sinh con ở trạm y tế (Ảnh minh họa)
Lên top