Làm đẹp bằng tiêm filler giá siêu rẻ: Suýt mù mắt

Một buổi học tiêm filler được đăng tải để quảng cáo cho khoá học làm đẹp

Ảnh: P.V
Một buổi học tiêm filler được đăng tải để quảng cáo cho khoá học làm đẹp Ảnh: P.V
Một buổi học tiêm filler được đăng tải để quảng cáo cho khoá học làm đẹp Ảnh: P.V
Lên top