Kỳ vọng về liệu pháp miễn dịch chữa ung thư?

Thầy Tasuku (ngồi) và hai học trò hiện đang làm việc tại ĐH Y Hà Nội - GS Tạ Thành Văn (đứng cạnh bên trái ảnh), PGS Trần Huy Thịnh (đứng cạnh bên phải ảnh).
Thầy Tasuku (ngồi) và hai học trò hiện đang làm việc tại ĐH Y Hà Nội - GS Tạ Thành Văn (đứng cạnh bên trái ảnh), PGS Trần Huy Thịnh (đứng cạnh bên phải ảnh).
Thầy Tasuku (ngồi) và hai học trò hiện đang làm việc tại ĐH Y Hà Nội - GS Tạ Thành Văn (đứng cạnh bên trái ảnh), PGS Trần Huy Thịnh (đứng cạnh bên phải ảnh).
Lên top