Kỳ tích mới: 4 người chết não hiến tạng cứu sống 16 người trong vòng 1 tháng

BS thăm hỏi 1 bệnh nhân được ghép gan, sức khỏe của bệnh nhân đang tiến triển rất tốt (Ảnh: T.Linh)
BS thăm hỏi 1 bệnh nhân được ghép gan, sức khỏe của bệnh nhân đang tiến triển rất tốt (Ảnh: T.Linh)
BS thăm hỏi 1 bệnh nhân được ghép gan, sức khỏe của bệnh nhân đang tiến triển rất tốt (Ảnh: T.Linh)
Lên top