Kỳ tích cứu sống bệnh nhân bị "ho ra máu sét đánh", tỉ lệ tử vong 100%

Lên top