Kỹ thuật cứu sống 1.000 em bé mắc bệnh nang ống mật chủ

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thứ 1.000. Ảnh: M.H
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thứ 1.000. Ảnh: M.H
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thứ 1.000. Ảnh: M.H
Lên top