Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ký thỏa thuận hợp tác chương trình sữa học đường