Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỷ luật bác sĩ cắt nhầm niệu quản bệnh nhân