Kỳ lạ một phụ nữ khóc ra "pha lê" thay vì nước mắt

Mỗi ngày mắt Karazian có tới 50 mảnh tinh thể. Ảnh: Sputnik
Mỗi ngày mắt Karazian có tới 50 mảnh tinh thể. Ảnh: Sputnik
Mỗi ngày mắt Karazian có tới 50 mảnh tinh thể. Ảnh: Sputnik
Lên top