Kỳ diệu mổ tim 3D, bác sĩ thấy rõ đến từng mạch máu

Bác sĩ phẫu thuật tim 3D (Ảnh: T.Xuân)
Bác sĩ phẫu thuật tim 3D (Ảnh: T.Xuân)