Kịp thời cứu sống bệnh nhân ho ra máu do lao phổi suốt 26 năm

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca can thiệp nút động mạch phổi đối với bệnh nhân T.V.V. Ảnh: BV cung cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca can thiệp nút động mạch phổi đối với bệnh nhân T.V.V. Ảnh: BV cung cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca can thiệp nút động mạch phổi đối với bệnh nhân T.V.V. Ảnh: BV cung cấp.
Lên top