Kịp thời cứu chữa bệnh nhân bị thuốc trám răng lọt vào xoang hàm suốt 3 năm

Những miếng thuốc trám răng và những mảnh răng bị hoại tử được lấy ra khỏi xoang hàm bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Minh Châu
Những miếng thuốc trám răng và những mảnh răng bị hoại tử được lấy ra khỏi xoang hàm bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Minh Châu
Những miếng thuốc trám răng và những mảnh răng bị hoại tử được lấy ra khỏi xoang hàm bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Minh Châu
Lên top