Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Kinh hoàng người phụ nữ bị teo cơ, liệt tứ chi chỉ vì uống thuốc nam chữa bệnh

Người phụ nữ bị teo cơ, liệt tứ chi chỉ vì uống thuốc nam chữa bệnh (Ảnh: BVCC)
Người phụ nữ bị teo cơ, liệt tứ chi chỉ vì uống thuốc nam chữa bệnh (Ảnh: BVCC)