Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Kinh hoàng hàng trăm con ấu trùng lấy ra từ cánh tay bệnh nhân

Các bác sĩ gắp ấu trùng ra khỏi cánh tay bệnh nhân
Các bác sĩ gắp ấu trùng ra khỏi cánh tay bệnh nhân