Kích thước vòng eo nói lên nguy cơ mắc bệnh tim, béo phì của bạn

Theo dõi kích thước vòng eo để sớm phát hiện nguy cơ mắc bệnh tim, béo phì của bạn. Ảnh: Layla Bird/Getty Images
Theo dõi kích thước vòng eo để sớm phát hiện nguy cơ mắc bệnh tim, béo phì của bạn. Ảnh: Layla Bird/Getty Images
Theo dõi kích thước vòng eo để sớm phát hiện nguy cơ mắc bệnh tim, béo phì của bạn. Ảnh: Layla Bird/Getty Images
Lên top