Không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới, 83% bệnh nhân đã bình phục

Điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Đặng Thanh.
Điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Đặng Thanh.
Điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Đặng Thanh.
Lên top