Không có ca mắc COVID-19 mới, bệnh nhân 91 sắp đi lại được

Bệnh nhân 91 đang tập đi lại sau một thời gian nằm điều trị COVID-19. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân 91 đang tập đi lại sau một thời gian nằm điều trị COVID-19. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân 91 đang tập đi lại sau một thời gian nằm điều trị COVID-19. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top