Không có ca mắc COVID-19 mới, bệnh nhân 91 mong được xuất viện

Bệnh nhân 91 sử dụng điện thoại và máy tính để trò chuyện với bác sĩ. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân 91 sử dụng điện thoại và máy tính để trò chuyện với bác sĩ. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân 91 sử dụng điện thoại và máy tính để trò chuyện với bác sĩ. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top