Khối tài sản lớn của GS Nguyễn Tài Thu để lại cho nền y học Việt Nam

Giáo sư Nguyễn Tài Thu qua đời là mất mát lớn cho ngành y học Việt Nam. Ảnh: VOV
Giáo sư Nguyễn Tài Thu qua đời là mất mát lớn cho ngành y học Việt Nam. Ảnh: VOV
Giáo sư Nguyễn Tài Thu qua đời là mất mát lớn cho ngành y học Việt Nam. Ảnh: VOV
Lên top