Khởi nghiệp bằng "thần dược": Bộ Y tế siết quảng cáo thực phẩm chức năng

Một thành viên của Cộng đồng khởi nghiệp FAA đang dạy cho người mới cách nói dối qua điện thoại.
Một thành viên của Cộng đồng khởi nghiệp FAA đang dạy cho người mới cách nói dối qua điện thoại.
Một thành viên của Cộng đồng khởi nghiệp FAA đang dạy cho người mới cách nói dối qua điện thoại.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top