Khó thở, đi khám phát hiện khối u trong tim

Khối u nhầy trong tim được lấy ra thành công. Ảnh: PV
Khối u nhầy trong tim được lấy ra thành công. Ảnh: PV
Khối u nhầy trong tim được lấy ra thành công. Ảnh: PV