Kho máu điều trị của Viện huyết học T.W chỉ đủ cung cấp trong 3 ngày

Kho máu phục vụ điều trị đang cạn kiệt
Kho máu phục vụ điều trị đang cạn kiệt
Kho máu phục vụ điều trị đang cạn kiệt

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top