Kho máu Bệnh viện Việt Đức cạn kiệt

Bác sĩ hiến máu cứu người bệnh. Ảnh: Thuỳ Linh
Bác sĩ hiến máu cứu người bệnh. Ảnh: Thuỳ Linh
Bác sĩ hiến máu cứu người bệnh. Ảnh: Thuỳ Linh
Lên top