Khi nhân viên y tế bước lên sân khấu

Các thí sinh là nhân viên y tế trong cuộc thi "Việt Đức thanh lịch".
Các thí sinh là nhân viên y tế trong cuộc thi "Việt Đức thanh lịch".
Các thí sinh là nhân viên y tế trong cuộc thi "Việt Đức thanh lịch".
Lên top