Khi nào nên phẫu thuật loại bỏ khối u mỡ?

Khối u mỡ của bệnh nhi 2 tuổi. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Khối u mỡ của bệnh nhi 2 tuổi. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Khối u mỡ của bệnh nhi 2 tuổi. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top