Khen thưởng bệnh viện hạng 3 vì mổ thành công trường hợp bị bệnh viện tuyến trên từ chối

Các bác sĩ Bệnh viện quận 11 gây mê "thông minh"  nhằm tránh ảnh hưởng đến bệnh tim bẩm sinh  cho bệnh nhân (ảnh BVCC)
Các bác sĩ Bệnh viện quận 11 gây mê "thông minh" nhằm tránh ảnh hưởng đến bệnh tim bẩm sinh cho bệnh nhân (ảnh BVCC)